KOMMUNIKATION OCH KREATIVITET

Med verktyg hämtade från improvisationsteaterns värld, har vi en välbeprövad pedagogik för att utveckla människors förmågor inom lyhördhet, samarbete, kommunikation, kroppsspråk, spontanitet och kreativitet.

En stor del av vår verksamhet går ut på att skapa ett tryggt och lustfyllt arbetsklimat där deltagarna vågar utmana sig själva.