KREATIVT SAMARBETE/DYNAMISKT SAMSPEL

En rolig workshop där deltagarna övar sin kreativitet och får se varandra på ett nytt sätt i utmanade samarbetsövningar.

Alla människor är i grunden kreativa. När vi övar på att vara spontana får vi ökad tillgång till vår kreativitet. Genom ökad insikt om samarbete och kreativa processer ökar förutsättningarna för ett bra arbetsklimat och en bättre presterande grupp.

Att lära sig om vad vi egentligen uttrycker ger oss bättre möjligheter att förstå mellanmänskliga relationer och att därigenom bättre bemöta kunder, kollegor och uppdragsgivare. I kursen ingår även grundkursen i kreativt samarbete.

Denna workshop lämpar sig t.ex. för er som vill
– Lära er mer om hur en grupp fungerar.
– Öva er att bemöta kunder eller patienter.
– Skapa ett mer dynamiskt och kreativt klimat.
– Bli skickligare på att kommunicera.