SPONTANITET

Den mänskliga hjärnan producerar ungefär 40 000 tankar om dagen, men vi använder bara en bråkdel. Många tankar är associationer till verkligheten och dessa kan vara en väg in till genialitet, om dessa tankar släpps sällan fria då dom kan upplevas som ett angrepp mot de sociala normer som samhället med rätta skapat.

När tiden är bråd eller man kommer till en plats, situation eller ett arbete som kräver nya lösningar behöver man tillgång till sina spontana tankar. Vi hjälper er att träna upp den muskeln som ibland kan behöva och hjälper er att finna redskap hur man kan få sin omgivning att bli mer spontan.