ETNISK MåNGFALD UR ETT VåRDPERSPEKTIV

Rebecca Popenoe föreläser om etnisk mångfald ur ett vårdperspektiv.

Den medicinska definitionen av en sjukdom behöver inte ha någonting att göra med hur en patient upplever den. I upplevelsen av en sjukdom ingår associationer och värderingar samt föreställningar som man socialiserats till.

Vad vet vi om transkulturella attityder till hälsa, sjukdom och vård? Hur kan man underlätta mötet med och vården av patienter med invandrarbakgrund? Hur kan man öka sin medvetenhet om kulturella föreställningar, inklusive svenskars egna, för att möta en på ett respektfullt och hänsynsfullt sätt bemöta en etnisk mångfald av människor?

Lämpar sig t.ex. för er som vill:
– Lära er mer om etnisk mångfald inom vården
– Få större kunskap och förståelse om andra kulturers syn på hälsa och sjukdom
– Ge bättre bemötande och vård till patienter och anhöriga med annan etnisk bakgrund