HITTA FLOWET

Vi fokuserar på att hitta det lekfulla samspelet i impro, att hitta den där känslan av att man nästan läser sina medspelares tankar och i fullständig tillit kastar sig ut och följer sina egna och andras impulser.

Allt kan hända när vi tillåter det. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som erfarna improvisatörer.

Studietimmar: 24
Tillfällen: 5
Kursledare: Jenny Elfving
Antal platser: 14
Uppspel: 17 juni