BOKA

FöRESTäLLNINGAR

Improvisation & Co ger varje år nya innovativa, improviserade föreställningar på den egna teatern i Stockholm. 2010 blev vi utnämnda till en av världens bästa improvisationsteatrar av Chicago Improv Festival, världens största improshow.

Utmärkande för våra föreställningar är, förutom att de är skickligt improviserade, även vår musikalitet och förmåga att ta in publiken på ett varmt, tryggt och ödmjukt sätt. Vår form av improvisationsteater bygger på ImproComedy där stor vikt ligger på humorinslag.

Varmt välkomna!