GRUPPUTVECKLING

Alla människor är i grunden kreativa. Kreativitet hjälper oss att lösa situationer eller problem på nya sätt.

I den här utbildningen tittar vi på olika aspekter av samarbete i grupp; -roller och beteenden, -likheter och olikheter. Genom konkreta övningar får gruppen träna på kreativt samarbete, reflektera över sin grupp och få nya perspektiv på sitt arbete.

Denna workshop lämpar sig för er som vill:
– Lära er mer om varandra.
– Utnyttja er kapacitet på ett bättre sätt.
– Lära er mer om kreativt samarbete.
– Utnyttja olikheterna i gruppen på ett positivt sätt.