KROPPSSPRåK OCH STATUS

Kroppsspråk: Vad säger vi med våra kroppar? Hur uppfattas du om du ser en person rakt i ögonen eller oavbrutet rör dina händer? Vad kan man göra för att förbättra kommunikationen?

Status: I denna workshop ger vi dig chansen att bli medveten om de komplexa samspel som ständigt pågår. För att beskriva det hela använder vi oss av begreppet status. Vi delar in beteenden i hög-, och lågstatus. Oftast är en person benägen att föredra det ena framför det andra, men när man använder båda kvalitéerna blir man mer dynamisk och bättre på att kommunicera.