KOMMUNIKATION FöR LEDARE

Kursdeltagarna får undersöka hur processen kring kreativitet fungerar samt hur man som ledare kan bidra till att skapa engagemang och motivation hos personal. Genom improvisationsteaterlekar och övningar får deltagarna på ett konkret sätt öva sin kommunikationsförmåga.

Bejaka, blockera: Hur man som medarbetare eller ledare kan bidra till att skapa ett framgångsrikt och positivt arbetsklimat. Prestation och lekfullhet: Hur förhåller vi oss till prestation? Hur kan minskade krav leda till ökad kreativitet? Samarbete: Lyssning är grunden för kommunikation och samarbete. Här får deltagarna träna på förutsättningslöst lyssnande.

Utöver dessa moment kan ni välja inriktning som t.ex. kroppsspråk, gruppdynamik eller kreativitet.

Denna workshop lämpar sig för er som vill:
– Utveckla er kommunikation.
– Få nya kunskaper om gruppdynamik.
– Skapa ett positivt arbetsklimat.
– Se sambanden mellan kreativitet och motivation.