KOMMUNIKATION & KREATIVITET

Korta föreläsningar varvas med övningar som deltagarna gör sittande i sina bänkar, skådespelarna spelar sketcher samt improviserar utifrån temat. Vi garanterar att underhållningsfaktorn är hög och budskapet intressant.

Seminariet behandlar teman, positivitet och negativitet: Om förutsättningar för effektiva arbetsgrupper och om att bidra och undersöka. Lyssning: för att bli en bättre kommunikatör är lyssning ett av det allra viktigaste redskapen. Kreativitet: hur kan vi hjälpa varandra att bli mer kreativa? Beroende på önskemål och på hur lång tid vi har på oss, kan vi även ta upp feedback och eller kroppsspråk.

Lämpar sig t.ex. för dig som vill:
– Förbättra kommunikationen i er arbetsgrupp.
– Få ökad insikt i hur man kan skapa ett kreativt klimat.
– Ha roligt.