GENUSPERSPEKTIVET På LEDARSKAP

Seminariet genomförs i samarbete med Ylva Elvin Nowak och Helène Thomsson.

Likt övriga seminarium på temat jämställdhet tar man upp och behandlar ämnen som fakta och myter kring kön och jämställdhet samt bakomliggande anledningar till olikheter mellan kvinnor och män. Här ur ett ledarskapsperspektiv.
Vägen till chefsposten: För männen händer det bara, de blir chefer. För kvinnor händer det aldrig eller väldigt sällan. Hur kommer det sig och varför är det så svårt att förändra? Påverkan: Hur kan man som chef och ledningsgrupp aktivt verka för ökad jämställdhet på ett företag?

Lämpar sig t.ex. för er som vill:
– Lära er mer om jämställdhet
– Utifrån ledningspositioner skapa förutsättningar för ökad jämställdhet
– Reflektera kring skillnaderna i andelen män och kvinnor på chefsposter
– Motivera anställda och kollegor att aktivt verka för jämställdhet på arbetsplatsen.