TECKENSPRÅKSTOLKAT

Improvisation & Co tycker att det är viktigt med en teater tillgänglig för alla. Våren 2009 introducerade teaterns konstnärliga ledare Robert Weitz tillsammans med Tommy Fransson teckenspråkstolkade improföreställningar där tolkar och improvisatörer ges lika stort utrymme på scen.

Samtliga av Improvisation & Co’s föreställningar går att abonnera och framföras teckenspråkstolkade. Målet är att teckenspråkstolkad kultur ska bli en scenisk upplevelse som tilltalar både hörande och döv publik.

Hösten 2011 startade Improvisation & Co en fortbildningskurs i teckenspråkstolkning av improvisationsteater, ”Friare Händer”. Det kortsiktiga målet var att fler teckenspråkstolkar ska kunna tolka föreställningar i improvisationsteater och att de även ska bli stärkta i sin yrkesroll genom formens kommunikations- och spontanitetsträning. Det långsiktiga målet är att improvisationsteater ska bli tillgänglig för flera.

Kontakta oss på [email protected] om du vill boka eller veta mer.