INTEGRITETSPOLICY

Den här integritetspolicyn redogör för hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med Improvisation & Co. Personuppgiftsansvarig för Improvisation & Co är Improvisation & Co, Hagagatan 48, 113 47 Stockholm.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, också kallat GDPR. Enligt Dataskyddsförordningen, som träder i kraft 25 maj 2018 har du rätt att få veta hur dina personuppgifter samlas in, används och lagras. Du har också rätt att bli ”glömd”, d.v.s. att vi raderar dina personuppgifter från våra register.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och annan information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.


1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du genomför ett köp eller bokning på vår webbplats, kontaktar oss med förfrågan om företagsuppdrag eller t.ex kurs samt när du registrerar dig som prenumerant för vårt nyhetsbrev.

Informationen som vi samlar in kan inkludera ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer och i de fall du har ett ärende hos kundtjänst sparas information kring ärendet.

2. Syfte, användning av information

Den information vi samlar in från dig används för att:

  • Möjliggöra betalning och distribution av din betalda biljett
  • Möjliggöra bokning av biljett till föreställning alternativt kursplats.
  • Informera om ditt köp eller bokning
  • Skicka relevant information om vad som erbjuds på teaterns via Nyhetsbrevet
  • Återkoppla till dig angående eventuellt ärende hos kundtjänst
  • Kontakta dig via e-post eller telefon
  • Möjliggöra för genomförande av gemensamt överenskomna företagsuppdrag.
  • Bjuda in relevanta företag till möte eller seminarium samt marknadsföra våra tjänster riktade till företag
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
  • Liknande aktiviteter som ovanstående i syfte att bidra till din utveckling.


3. Lagring av information

Vid registrering till vårt Nyhetsbrev sparas det namn och den mailadress som du har fyllt i. Vi använder tjänsten MailChimp och du behöver själv godkänna genom att klicka på aktiveringslänken och godkänt.

Efter genomfört köp av biljett eller kurssajt på vår webbplats sparas biljettinformation, e-post, förnamn och efternamn. För dig som själv väljer att uppge dessa, så sparas även telefonnummer och den kommentar som du väljer att skriva.


4. Utlämnande till tredje part

Improvisation & Co är tillsammans med webbansvarig de enda som äger informationen som samlas in på webbplatsen, via mejl eller via telefon. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke. 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantag gäller för betrodda parter som hjälper oss att driva vår webbplats och vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Andra uppgifter (ej personuppgifter) som t.ex. besöksstatistik kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.


5. Informationsskydd

Vi skyddar dina personuppgifter genom en rad olika säkerhetsåtgärder. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice) har tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är placerade i en säker miljö.


6. Avsluta nyhetsbrevs-prenumeration

Vi använder din e-postadress för att skicka ut information om erbjudanden samt för att du vid biljettköp ska kunna skicka ut din E-biljett eller information om och bekräftelse på din kursplats. Önskar du att avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev finns en länk längst ner i utskicket där du kan avregistrera dig. Dina uppgifter kommer då att raderas.

7. Rätt till information och rätt att bli glömd

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter och den information vi har sparat om dig. Informationen kan till exempel ha sparats i samband med ett köp av biljett, kontakt med kundtjänst eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Du har också rätt att ”bli glömd”, d.v.s. raderad från våra register.

 

Improvisation & Co
[email protected]
www.imprococo.se