Villkor för biljetter

 • Varje besökare till ett evenemang måste inneha giltig biljett.
 • Av utrymningsskäl är det inte tillåtet att sitta i gångar eller trappor i salen.
 • Även små barn som sitter i knä på vuxen ska ha giltig biljett.
 • Behörighet till eventuell rabatt (till exempel studerande, pensionär) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering.
 • Köpt biljett (= betald biljett) kan inte bytas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.
 • Köpt biljett (= betald biljett) kan inte återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Återköp sker endast i händelse av inställt eller flyttat evenemang. Eventuell distributionsavgift återbetalas då inte.
 • I samband med att du köper biljett hos oss, samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Vi kommer därefter att lagra och använda dina personuppgifter för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Information kommer inte att ges vidare eller säljas till tredje part.
 • Biljetten är en värdehandling. Borttappade biljetter kan endast ersättas om kunden angivit namn och kontaktuppgifter i samband med bokningen. För att få en dubblett utskriven måste kunden kunna legitimera sig. Kostnad för dublettutskrift är 25 kronor.
 • Samtliga biljetter kontrolleras av skannrar i samband med biljettvisering. Endast ett insläpp per biljett medges. När streckkoden lästs av en gång kan alltså ingen ytterligare inpassering ske.
 • Biljetter får inte användas i kommersiellt syfte.
 • Biljetter får inte erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Improvisation & Co och/eller eventuell extern arrangör.
 • Om ett evenemang har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet inte överskridas.

Köp som strider mot villkor för biljetter

 • Improvisation & Co förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp som strider mot uppsatta villkor. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, köper biljetter för kommersiellt bruk eller manipulerar [email protected]
 • Biljetter som hanteras felaktigt samt felaktigt genomförda bokningar kan ogiltigförklaras.
 • Improvisation & Co kan med omedelbar verkan stänga av kundkonto om kunden försöker kringgå ovanstående biljettvillkor.

Programändring

 • Improvisation & Co förbehåller sig rätten att ändra program och medverkande i händelse av sjukdom eller annan händelse utanför Improvisation & Co kontroll.
 • Improvisation & Co har ingen skyldighet att meddela programändring i förväg. 

Presentkort och klippkort

 • Presentkort och klippkort har begränsad giltighetstid.
 • Presentkort och klippkort återbetalas inte och kan inte heller lösas in mot kontanter.
 • Presentkort och klippkort gäller i mån av plats.
 • Klippkort gäller endast till föreställningar i Stockholms i Improvisation & Co regi.

Sen ankomst

 • Improvisation & Co evenemang startar normalt punktligt.
 • Senkomna besökare kan inta sina platser så snart som våra publikvärdar bedömer det möjligt. För att inte störa övrig publik kan vi vara tvungna att vänta på ett lämpligt tillfälle under föreställningen.
 • När vi föreställningen börjat, kan vi bara i undantagsfall släppa in senkomna gäster.

Ljud- och bildupptagning

 • Fotografering, filmning eller ljudupptagning är inte tillåten.
 • Endast personer ackrediterade av Improvisation & Co har tillstånd att fotografera, filma eller spela in evenemang för vidare distribution. Besökare hos Improvisation & Co kan komma att ingå i sådana sammanhang.
 • Inget ytterligare tillstånd kommer att inhämtas av berörd publik före en publicering eller vidaredistribution.

Mobiltelefon

 • Mobiltelefon skall vara avstängd eller i flight mode under evenemangen om annat inte anges.

Störande beteende

 • Improvisation & Co förbehåller sig rätten av avvisa person som stör genomförande av evenemang.

Mat och dryck

 • Det är inte tillåtet att medföra mat och dryck in salen.
 • Rökning är inte tillåten någonstans i Improvisation & Co lokaler.

Barnvagnar

 • Av utrymningsskäl är det inte möjligt att ta in barnvagnar i salarna eller foajéerna.
 • Barnvagnar kan lämnas på anvisad plats i entrén . Av utrymmesskäl kan vi dock endast ta emot ett begränsat antal barnvagnar.

Tryckfel

 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kalendarier, trycksaker och på webbplatser. Uppgifter om priser, rabatter, biljettsläppsdatum samt villkor för biljettköp kan komma att ändras utan att detta meddelas.