Vi håller populära workshops på teatern eller ute på arbetsplatser och skolor. Med internationellt erkänd erfarenhet inom musikalimpro kan vi rekommendera workshops för studenter på artistiska utbildningar:
För att arbeta med prestationskrav och scenskräck
För att hitta leken och kreativiteten
För att arbeta med scenen och medspelarna genom fokus och placering
.