OM IMPROVISATIONSTEATER

Improvisationsteater är en teaterform där humor, lekfullhet och glädje står i fokus. Alla föreställningar är unika, allt skapas i ögonblicket.

Improvisationsteater är kort beskrivet teater utan manus. Allt som framförs uppstår i stunden och ofta med publikens förslag som grund. Det finns många olika speltekniker och olika sätt att kombinera och variera sig på. Som exempel kan man välja att ha vissa fasta moment som en replik eller rörelse eller så kan man spela lång-, eller kortform alternativt tävla i att regissera. Vissa föreställningar kan man köra helt från grunden och i andra ägna sig hela månader åt att repetera och bedriva förarbete. För skådespelarnas del ställer improviserad teater stora krav på både idérikedom, spontanitet och samarbetsförmåga.

Framför allt så är dock improvisationsteater en fascinerande form av underhållning som kan utveckla både glädje, spontanitet och mod!