Intensiv Ungdomskurs

Ungdomsimpro En intensiv ungdomskurs för de unga som är intresserade av att prova på improvisationsteater. Denna kurs är riktad till